We’re so self-important. And the greatest arrogance of all: save the planet. Save the planet, we don’t even know how to take care of ourselves yet. I’m tired of this shit. I’m tired of f**ing EARTH DAY. I’m tired of these self-righteous environmentalists.
Chúng ta tự cao tự đại quá đi thôi. Và kiêu ngạo trên hết là cái khẩu hiệu 'cứu lấy trái đất'. Cứu lấy trái đất ư, thậm chí chúng ta còn không biết cách chăm lo cho chính mình nữa kia mà! Tui chán ngấy ba cái nhảm nhí này rồi. Chán ngấy cái NGÀY TRÁI ĐẤT nhảm ruồi gì đó. Chán ngấy các bố hoạt động môi trường tự cao tự đại kiểu này.
-----
The planet has been through a lot worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sun spots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles … hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages … And we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? The planet isn’t going anywhere. WE are!
We’re going away. And we won’t leave much of a trace, either. The planet’ll be here and we’ll be long gone.
Cái hành tinh này nó đã từng trải qua nhiều thời kì tồi tệ hơn thời đại chúng ta nhiều. Nó đã kinh qua những trận động đất, núi lửa, kiến tạo mảng, trôi dạt lục địa, vết loá mặt trời, vét đen mặt trời, bão địa từ, đảo cực địa từ .. hàng trăm ngàn năm bị ăn bom sao chổi và các thiên thạch, lụt lội khắp nơi, đại hồng thủy, cháy toàn trái đất, xói mòn, tia vũ trụ, rồi các kỷ băng hà ... Vậy mà chúng ta nghĩ vài cái túi nhựa, vài cái hộp xốp có thể hủy diệt được nó hay sao?! Hành tinh này chẳng đi đâu cả. Chỉ có chúng ta là biến mất mà thôi!
Chúng ta sẽ biến mất. Và chúng ta cũng sẽ chẳng để lại nhiều dấu vết đâu. Hành tinh này vẫn tồn tại còn chúng ta thì sẽ biệt tăm luôn!
-----
The planet will be here for a long, long, LONG time after we’re gone, and it will heal itself, it will cleanse itself, ’cause that’s what it does. It’s a self-correcting system. The air and the water will recover, the earth will be renewed.
Hành tinh này sẽ còn tồn tại rất lâu, rất lâu nữa, sau khi chúng ta biến mất, và nó sẽ tự hàn gắn mọi vết thương, tự làm sạch, vì đó là chuyện sẽ xảy ra. Nó là một hệ thống tự điều chỉnh. Không khí và nước sẽ tự phục hồi, trái đất sẽ tiếp tục hồi sinh.
-----
And if it’s true that plastic is not degradable, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm: the earth plus plastic. The earth doesn’t share our prejudice toward plastic. Plastic came out of the earth. The earth probably sees plastic as just another one of its children. It wanted plastic for itself. Didn’t know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old egocentric philosophical question, “Why are we here?”
Plastic… asshole.”
Và nếu đúng là nhựa không thể phân hủy được thì đơn giản là hành tinh này sẽ trở thành một hành tinh kiểu mới: trái đất cộng với nhựa! Trái đất không có thành kiến với nhựa như chúng ta. Nhựa vốn là từ trái đất mà ra. Trái đất có lẽ xem nhựa như một đứa con nữa của nó mà thôi. Nó muốn nhựa cho riêng mình. Nó không biết cách tạo ra nhựa. Nó cần chúng ta. Nên có lẽ đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mang tính triết học coi mình là trung tâm từ ngàn xưa của chúng ta: 'Vì sao chúng ta ở đây?"
Nhựa à, dm mày!
-----
tác giả George Carlin
Theo song ngữ trong http://tratu.coviet.vn/