1.  Trong nhiều diễn đàn, trang web, blog,... trên mạng Internet thì có lẽ hiện tại thì em thích diễn đàn Spiderum của mình và trang Medium nhất. Nội dung cô đọng, cách trình bày rõ ràng, mọi người trao đổi thẳng thắn nhưng không quá "bạo lực" như Facebook hay f17 vozforums hoặc là 9gag. 
  2. Thời gian online hiện tại thì em thường vào diễn đàn của mình và trang Medium, facebook thì giờ đã bị  đồng tiền nó "ám" quá nhiều rồi nên không còn hứng thú nhiều với nó nữa :3
  3. Mặc dù diễn đàn của mình còn nhiều lỗi và vô số việc phải làm hơn nữa nhưng em tin chắc là một ngày nào đó trong tương lai không xa thì Spiderum sẽ trở thành một cộng đồng chia sẻ thông tin, kiến thức lớn mạnh nhất của Việt Nam. Hi vọng niềm tin của em vào Spiderum là đúng. ^^