Huỳnh Thức Khuya


Tui chỉ là cọng bún     
sống từng ngày qua ngày
sáng ra lò thơm ấm
trưa đã vội thiu ngay.

Tui là hột mưa bay
từ bóng mây vừa chớm
Mây qua lộ tia nắng
đốt cháy tui hao gầy.

Tui giống như cơn say
trong lòng ai chếch choáng
hết say người lại tỉnh
vừa kịp quên đêm này..

Tui xót xa như vầy
nhưng chỉ biên vài chữ
khóc trong lòng một cử
để buồn theo nước trôi

Rồi tui sẽ ổn thôi
 vẫn ngày mai sống tiếp 
dẫu lỗi đi mấy nhịp
thì có nhằm nhò gì...!
                                    Huỳnh Thức Khuya
3
3
3 bình luận