Cảm giác như trút đi một gánh nặng trong người vậy. Việc mà mình không dám làm thì giờ mình lại sẵn sàng làm tất cả vì nó. Mình không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mình chắc chắn sẽ dốc hết tất cả sức lực mà mình có vì nó. Vì một ngày không xa.
grint.
21/3/2022