Hello các bạn,
Hôm nay anh Hưng @alfred - tech lead của Spiderum - chính thức lên chức!
Ngắn gọn thế này: không có anh Hưng sẽ không có Spiderum cho chúng ta chém gió, giao lưu, xây dựng cộng đồng như hiện tại - đó là điều chắc chắn.
Vậy nên mình rất mong các bạn sẽ gửi cho anh và bé những lời chúc tốt đẹp nhất trong post này! 
Bắt đầu thôi nào!