Đôi khi chúng ta cũng nên học cách tha thứ, tha thứ những gì người đó đã làm với ta, tha thứ với những gì xã hội này đã gây ra với ta, tuy khó khăn nhưng khi chúng ta tha thứ được mọi chuyện thì lòng sẽ bớt sự hận thù, ghen ghét còn hơn là việc mỗi ngày bạn ra đường, bạn phải đối diện với xã hội với một ý nghĩ trả thù một cách mệt mỏi và đau đớn, kể cả khi bạn đã trả thù được họ thành công thì liệu lòng bạn có nguôi không? Vậy nên, đừng vì lòng mà mất đi tâm, cái não bạn có tốt hay không còn nằm ở việc bạn có biết kiểm soát cảm xúc của mình không và đôi khi, sống tốt lại là một cách trả thù tốt nhất