Ngày Trước học xong cấp 3, mình không có định hướng gì cho tương lai cả, lên mình đã đi bộ đội và cũng ra đi làm được vài năm.
Trong vài năm mình cũng tìm tòi khám phá nhiều thứ, gặp cũng nhiều người, đi cũng nhiều nơi, giờ thì mình tìm được niềm đam mê du lịch và muốn học lấy bằng để xin cấp thẻ hướng dẫn viên,
mong các bạn cho mình lời khuyên.
đây là lần đầu mình viết bài có gì sai mong ad bỏ qua ạ, mình xin cảm ơn.