Mưa rơi trên mặt đất
Hay mưa rơi trong lòng
Những kỉ niệm chồng chất
Tự hỏi sẽ quên không?
.
Vẫn chưa thể tin được
Vậy là đã xa rồi
Vẫn không sao quên được
Ngày má nóng kề môi
.
Tình yêu nào mãi mãi
Chắc mình quá yếu mềm
Nghĩ trăm năm mà lại
Giữ không được hôm nay
.
Mỗi đêm dài thao thức
Chuyện quẩn quanh trong đầu
Hít thở cũng đau nhức
Vết thương cứ thêm sâu
.
Ừ hóa ra không phải…
Ta yêu nhau vậy mà
Hóa ra tình không phải
Chỉ vậy rồi đi qua.

/31-May-2020/
/Hong hiểu có mắc tội gì với tháng 5…/
Unsplash