...
Chiều nay hạt mưa rơi rả rích
thành phố nơi anh vắng bóng em
vội lấy phong thư trong tủ kính
Viết vội, dán tem, đem gửi em

Phố cũ dạo này mưa nhiều lắm
Em ở nơi đấy nắng hay mưa?
Trong thư, nỗi nhớ, anh gửi gắm
Em đã tan làm về hay chưa?

 Lặng lẽ anh ngồi dưới hiên nhà
Dựa tường, nhớ ngày ta chưa lớn
Thoáng buồn, chợt mắt nhìn nơi xa
"hiên nhà một ngày mưa rũ rượi cả cô đơn"
...
-Timo-