Hết duyên là như thế nào?

Thậm chí tôi và anh ấy cùng tham dự một sự kiện nhỏ, lúc tôi về, là lúc anh ấy vừa check in.
Thậm chí tôi và anh ấy cùng có mặt ở Woody tối hôm đó, nhưng chúng tôi cũng không biết đến sự hiện diện của nhau cho tới khi tôi xem story insta của anh ấy.
Quán cà phê hai đứa hay ngồi nhất, lúc nào cũng đi cùng nhau, chia tay rồi vẫn hay ngồi nhưng không bao giờ hai đứa đến cùng một thời điểm. Hôm tôi đến buổi sáng thì anh buổi chiều tối. Hôm tôi ngồi cả ngày thì anh không đến.
Nghĩ đến chuyện không bao giờ gặp nhau nữa, vừa đau lòng lại vừa thầm cảm ơn. Anh ấy đang sống hạnh phúc, chắc chắn sẽ không chạnh lòng. Còn tôi cũng đang đi tìm kiếm hạnh phúc - một hạnh phúc mới. Trên đường, mong chúng tôi không giao nhau.
5
726 lượt xem
5
9
9 bình luận