Trong các buổi hẹn hò, trước đây chúng ta đều ngầm hiểu con trai là người thể hiện sự ga lăng, hào phóng của mình bằng cách… trả tiền.
Hiện nay dường như việc chi trả cho các bữa ăn hay đi cf đã công bằng hơn , một phần nhỏ được chia sẻ cho các bạn nữ. Việc chia trả tiền như vậy liệu có sòng phẳng quá?
Vậy, hẹn hò: ai sẽ là người trả, và trả như thế nào?