Yêu nốt đêm nay nữa
Và yêu qua sáng mai
Tính năm, thì có thể
Gọi là đã một vài

Một vài năm có lẻ
Dù ngày tháng chưa tròn
Đã yêu thì vốn thế
Cứ vo vào đầy hơn

Sáng mai mình sẽ kể
Chuyện tình từ năm qua
Có chút gì như thể
Cũng tháng năm gọi là

Ta đếm như trẻ nhỏ
Tám chín bỏ làm mười
Ta yêu như trẻ nhỏ
Coi như mình rong chơi

Ta rong chơi quên lãng
Đi về phía cuối trời
Sáng mai ta tỉnh giấc
Gửi cho nhau nụ cười

Nụ cười ta dài lắm
Năm qua đến năm này
Tình yêu ta dài lắm
Dài hơn một gang tay...