Cái cảm giác thong dong trên nẻo đường Hà Nội trong cái thời tiết mùa thu mát...thật dễ chịu :)