Một Hà Nội mộng mơ nên hồn thơ với kiểu mưa lất phất bay.
Tôi và Anh cũng thế. Chúng ta đến với nhau bằng thứ tình cảm ẩm ướt kiểu này và rồi.
Mưa thì đẹp đó nhưng mưa lắm mưa lốn kiểu này thì cho tôi xin, khó chịu lắm nhé.
Anh cũng thế, có thể cho tôi thăng hoa cảm xúc nhưng lại có lúc như hai người xa lạ. Thế nên:
Tạm biệt Anh, hẹn một ngày không mưa của 5 năm sau chúng ta lại gặp nhau. Yêu Anh rất nhiều.