Có lẽ không ít lần bạn muốn thay đổi một thói quen nhưng mãi vẫn chưa làm được, đến nỗi, đôi lần lý trí của bạn hoàn toàn ý thức được thói quen này là một điều không tốt cho bản thân, nhưng bạn (cảm tưởng) không thể dừng lại.
Hết yêu mà vẫn không kết thúc mối quan hệ ( bỏ qua tất cả các yếu tố khác), bạn lo sợ với sự cô đơn, bạn sợ sự trống vắng khi không có sự quan tâm. Đó là khi hiệu ứng lặp đi lặp lại đang gặm nhắm bạn, khiến bạn sợ hãi.
Thói quen là hình thức diễn tả hiệu ứng lặp đi lặp lại rõ ràng nhất.
Bạn có thích uống rượu bia ngay khi bạn vừa sinh ra không? Không hề. Một, hai ly đầu; từ một lần mỗi tuần rồi tăng dần lên. Việc uống rượu bia lặp đi, lặp lại một cách tăng dần đều. Khi hiệu ứng càng lúc càng mạnh, việc từ bỏ thói quen này trở nên quá đỗi khó khăn.
Bạn đã chuyển nhà rồi, nhưng thế quái nào bạn vẫn đi con đường cũ về nhà cũ một cách vô thức – hiệu ứng thôi bạn.
Thứ bạn cần “mạnh mẽ” vượt qua không phải là gào lên với chính mình từ bỏ thói quen đó đi, cũng không phải trách móc bản thân.
Chấp nhận, chấp nhận, và chấp nhận là mình đang bị hiệu ứng lặp đi lặp lại chi phối, cách nói thông dụng là “ma đưa lối quỷ dẫn đường” ấy. Rồi từ từ học cách không phản ứng và nói không với nó thôi.
Nói nhỏ nghe nè, yêu quý một người cũng từ hiệu ứng này mà ra thôi.
Bạn – không – thông – minh – lắm đâu.