Tử vi là quy tắc được hình thành dựa vào nghiệp quá khứ.
Tức là nó sẽ đúng cho tới khi bạn quyết định thay đổi.

Nó sẽ đúng khi bạn suy nghĩ và hành xử theo THÓI QUEN cũ của nghiệp (được thể hiện ở cung mệnh), khi bạn tương tác với người khác (thể hiện ở các cung liên quan tới con người).
Tử vi giống như các phương pháp tiên tri (nói bình dân là xem bói) là nó nêu lên XU THẾ của nghiệp. 
Bản đồ tử vi giống như vòng luân hồi vậy, rất giống, nó là các QUY TẮC vận hành năng lượng của một tâm thức.
Nhân quả, đều được lưu giữ trong ADN, được thể hiện qua tử vi và qua các cách đọc nhân quả khác. 
Tốt thì chả nói làm gì, thế xấu thì chúng ta phải làm thế nào để bớt xấu đây?
Làm sao để bớt khẩu nghiệp ?! :))
Vậy phải hiểu bản chất của nghiệp!
Nghiệp là thói quen tạo ra từ các suy nghĩ sai (vô minh) do quan sát cục bộ (bản ngã). 
Thói quen tạo nên một quy tắc trong phản ứng với nội tâm và ngoại cảnh.
Từ đó tạo ra các chuỗi nguyên nhân và khi thời gian đủ chín muồi thì hình thành Quả - tức chính bảng tử vi, hoặc hình dạng khuôn mặt, giọng nói...

Một người có Không Kiếp ở mệnh, họ ít khả năng nhu mỳ, tính cách đột phá, sáng tạo quá đà, đặt họ vào bối cảnh xã hội, thì họ sẽ hay "tăng xông", bất lợi trong giao tiếp, nghĩ khác người thì ít người hiểu được... nhưng nếu như tu tập rồi, mình hiểu mình hiểu người, chế ngự được cái tôi, tâm tính nhu mì hơn, có gì xảy ra cũng đều vui vẻ, hỉ xả thì kết quả sẽ được thay đổi.

Thói quen thong dong của bộ Thai Tọa, thói quen nhu mì mềm mỏng bộ Cơ nguyệt đồng lương... nếu phân tích dưới dạng thói quen, và cách một thói quen hình thành nên các hành động thì ta hiểu rằng việc thay đổi phải tới từ suy nghĩ đúng (chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định), từ hành động đúng (chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp).


Tâm đổi - suy nghĩ đổi - hành động đổi - thói quen đổi - số phận đổi. 
Câu chuyện đơn giản như vậy thôi.

Credit : ZENONENESS