Ngày 1/8:
Hiệp định EVFTA và hiệp định bảo trợ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) chính thức có hiệu lực nhân dịp kỉ niệ 30 năm mối quan hệ song phương giữa EU và Việt Nam.
Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt bước trên "con đường cao tốc Việt Nam-EU" với các cam kết chính trong hiệp định bao gồm:
1. Cắt giảm thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu
2. Hạn ngạch thuế quan
3. Quy tắc xuất xứ
4. Dịch vụ - Đầu tư
5. Mua sắm của Chính phủ
6. Sở hữu trí tuệ
7. Thương mại và Phát triển bền vững
8. Hiệp định IPA
Chi tiết các điều khoản trong hiệp định có trong link: https://bit.ly/2C2OgK7
Và sẽ được tóm tắt trong các bài tiếp theo.