1. Sáng tạo cực phẩm (super creative).
Sáng tạo là một phần quan trọng nhất trên hành trình của mỗi con người chúng ta, nó là điều quan trọng nhất để tạo ra khác biệt, để tạo ra giá trị. Sáng tạo có bẩm sinh, đương nhiên rồi, nhưng đặc biệt hơn là nó là điều hoàn toàn có thể học, phải không?
Sáng tạo luân là một nguyên tắc quan trọng nhất. Thật vậy, thử nhìn những thứ xung quanh ta hằng ngày, hầu hết đều là được tạo ra từ óc sáng tạo của con người - nó cũng chính là minh chứng cho việc con người là loài cấp cao nhất trên hành tinh này.
Là một người trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết, sự tự tin thứ duy nhất bạn cần nữa là "sáng tạo" . Vì vậy, rèn luyện sáng tạo là một trong những việc cần làm nhất cho mọi người đặc biệt là những người trẻ.
2. Kỷ luật tuyệt đối ( Absolute Discipline)