Thôi không dài dòng làm gì hết, nói thẳng ra đây luôn...
VUI LÒNG BIẾN KHỎI NƠI ĐÂY GIÚP. 
Mặc dù cũng theo Đạo Thiên Chúa nhưng cái cách truyền giáo của Đạo hữu thật sự rất khó chịu vì Đạo hữu viết ra những bài viết có nội dung quá "cuồng" đạo rồi. Một hay hai bài không đáng nói nhưng hầu như bài nào cũng phải lôi cái cuốn Khải huyền gì gì đó ra thì thực sự đáng để nói ra những lời khó nghe. 
Nếu là admin, thì HelloWorld! chặn địa chỉ IP của Đạo hữu lâu rồi đấy. Chứ không chỉ đăng một bài viết như thế này đâu. Thực sự rất lãng phí tài nguyên của Spiderum.
À nhân tiện đây nhờ anh @please thêm chức năng chặn người dùng vào cho diễn đàn luôn ạ. Em cảm ơn.