Dê, chó, mèo, thỏ đầy ra rồi thì sao chưa thử sức với món mới: Cừu. Tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Hi vọng ngắn gọn như thế sẽ có người hiểu!