Mẹ! 
 Cảm ơn mẹ đã cho con 
Một sinh mạng để lon ton trên đời
Ước gì mẹ đã thảnh thơi
Để không cay độc những lời nói ra
Nhiều khi mẹ giống người ta
Chẳng cho con giống như là chính con
Mẹ xây quyền mẹ thật tròn
Khiến con xa mẹ khi còn gần bên
Dù rằng còn mẹ, ơn trên
Nhưng con nghe thật cô đơn, lạc loài.