Chỉ một giây lúc trước,
Mình đã rất buồn thương.
Giờ mình muốn bi thương
Hay muốn thêm hạnh phúc?

Vậy thì đây là lúc
Mình sẽ chọn rõ ràng:
Buông gánh nặng từng mang,
Tạo một giây hạnh phúc.
 
Yo. 29.03.2021