Tại sao tôi là  một phó giám đốc sở tư pháp mà tôi lại đi bẻ cành hoa đào ở hồ Tuyền Lâm ??? là tại vì phút nông nỗi tôi bị cám dỗ về "cái đẹp của tôi", 
Tôi nghĩ rằng nếu tôi có một bức ảnh trên tay với cành hoa đào, và bức ảnh này được post lên FB, post lên Zalo thì tôi sẽ được người khác " trầm trồ khen ngợi",  sẽ được "nhiều like"; sẽ được nhiều người khen "tôi đẹp" .....  đó chính là Bản Ngã hay Cái Tôi. Và ngày nay cái bản ngã này nó được bao bọc, bảo vệ dưới quan điểm "chia sẻ những khoảnh khắc", "chia sẻ những kỹ niệm đẹp với bạn bè người thân"
Chia sẻ cái quái gì chứ? mới 5 phút trước post, 50 phút sau post tiếp và 55 phút sau post tùm lum khoảnh khắc thế ? Kỷ niệm chi mà lắm thế?
Ngay cả các giáo viên, các chuyên gia tâm lý Giáo Dục Việt Nam định nghĩa cái khái niệm SỐNG ẢO  chưa ra hồn được thì đừng bao giờ nói đến chuyện giáo dục đạo đức hay giáo dục công dân !!!
Một nên giáo dục hiện đại trước nhất phải làm cho học sinh (lớp 9 trở lên ) hiểu được cái Khái Niệm về Bản Ngã là gì? Cái Tôi là gì ?? Và chính mỗi học sinh sẽ nhận thấy được cái bản ngã tầm thường, cái tôi thấp kém ở chính mình và nhận ra nó ở những con người khác một khi người kia khởi lên cái Bản Ngã  tầm thường đó, thì chính học sinh sẽ tự nắm bắt được nó và sẽ tự điều chỉnh cái hành vi ứng xử của mình một cách tích cực.  Một khi học sinh hiểu được như thế cái NHẬN THỨC của học sinh sẽ Rộng Mỡ hơn, sẽ Cao Thượng hơn, sẽ Rộng Lượng hơn, sẽ Bao Dung hơn và chắc chắn sẽ Thành Đạt to lớn hơn và vững chải hơn
(Hóa ra học sinh Việt Nam cũng chẳng thua gì học sinh Hàn Nhật ??)
(chỉ là chia sẻ những khoảnh khắc kỹ niệm với bạn bè thôi mà ??)