Bố mẹ có thể quan tâm con hơn một chút không,vì con cũng là con của bố mẹ mà.Đây là lời mà t luôn muốn nói với bố mẹ suốt những năm tháng đi học.