Có những khi, mình tưởng mình đã làm được một trò trống gì đó. Mình tự khen ngợi và ghi nhận bản thân trong thâm tâm mình. 1 thời gian sau đọc lại, đó chỉ là những điều cực kỳ nhỏ nhoi.
Chỉ là mình đã vượt qua được bản thân mình một chút chứ không phải mình đã đạt được một thành tích gì to lớn hay giúp ích được ai đó. 
Dù gì, bạn cũng đã cố gắng.
Dù gì, bạn là người hiểu bản thân bạn.
Nếu có ai chế nhạo bạn hoặc đơn thuần chỉ nói rằng bạn nói nghe hay mà làm chẳng được như thế, thì cảm ơn họ đã thật lòng chia sẻ với bạn. Để bạn nhận ra rằng bạn vẫn còn phải cố gắng nhiều. Họ đến là để mang đến cho bạn thêm những bài học, thêm những hương sắc cho cuộc đời bạn.