Lấy tấm này để demo cho đỡ rắc rối chuyện bản quyền hình ảnh ((:


Em thấy trang mình nên chuyển font chữ sang Arial, Myriad Pro*, Tahoma, Times New Roman,... để đỡ bị lỗi font chữ ạ. ADMIN có thấy có mấy cái gạch ngang ở trên các chữ và có kí tự to kí tự nhỏ trong bài không ạ.Chú thích: (*): Inbox để em gửi link font đó qua cho ạ..