“Mr. Davis luôn luôn nói rằng, “Giao tiếp không phải là những gì anh nói. Nó cũng là cách anh nói nó như thế nào, khi nào anh nói, và ý chí tiếp thu của người anh nói. Và những thứ đó chỉ là một nữa của giao tiếp. Một nữa còn lại là anh phải chắc chắn rằng anh thật sự lắng nghe”. Vì vậy giao tiếp không đơn thuần chỉ là những từ ngữ. Nó là giọng điệu – mà anh truyền tải đến người khác? Nó là thời gian – Tôi cá rằng Amy lúc nào cũng muốn nói chuyện về những mối quan hệ trong suốt trận bóng đá, đúng không?
Ảnh minh họa: Breaking Bad TV Series - Cảnh: Jesses Pinkman và ông thầy Walter White đanh tranh cãi về vấn đề buôn bán ĐÁ.
Ảnh minh họa: Breaking Bad TV Series - Cảnh: Jesses Pinkman và ông thầy Walter White đanh tranh cãi về vấn đề buôn bán ĐÁ.
Nhưng thứ quan trọng nhất về giao tiếp đó chính là lắng nghe. Michael, đây là một điểm rất tuyệt vời. Mr. Davis bao giờ cũng nói rằng đa số con người ta không đang lắng nghe, họ chỉ đợi người khác ngắt hơi để có thể ngắt ngang lời nói của họ và nói những thứ trong suy nghĩ của mình.”
Nguồn: Rohn, Jim; Widener, Chris. Twelve Pillars (p. 67). Success Books. Kindle Edition.