Tháng tháng, nộp vợ sạch tiền

Thế nên phải có... quỹ đen đề phòng


Dưới đây là tổng hợp một số chiêu cực hiểm để tránh sự soi mói từ cách lệnh bà. Chúc anh em áp dụng thành công!