| tháng thứ nhất |

Thứ 5, 20.08.2020.
Thứ 5, 03.09.2020.
2 tuần hoá ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Rồi sau này,
sẽ có những cái 2 tháng,
2 năm,
20 năm,
thậm chí là cả một đời.
Cứ như thế,
một đời là quá dài, đất nước này quá lớn,
để chúng ta có thể "vô tình" gặp nhau một lần nữa.
Có những thứ mình biết sẵn kết quả ngay từ khi bắt đầu, chỉ là, mình luôn cố chấp nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được. Nhưng đúng thật, người tính, suy cho cùng cũng chẳng bằng trời tính...
Làm sao đây, khi mãi mà mình chẳng thể ngưng nhớ về cậu...