"Nếu như em đợi một người, nhưng đến chính em còn cảm thấy dáng vẻ của mình đáng thương,thì đó không phải tình yêu"
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.Cái giá của tự do là cô đơn. Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn tự do.
Chúng ta từng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới bể . Nhưng hiện tại đến một câu hỏi thăm cũng thật khó để mở lời.
Kể từ ngày hôm đó, thế giới có thêm một người buồn rất lâu......