Em ở nhà buổi sáng
Em ở nhà buổi chiều
Không có việc gì nhiều
Em hổng đi đâu hết!

Cả nước đang lần vết
F1 rồi F2
Không tụ tập bên ngoài
Là em thương mình đó

Biết bao nhiêu điều khó
Bác sĩ vẫn đang làm
Anh công an đang chịu
Người người đang bận bịu
Việc của em dễ mà.

"Nếu có ra khỏi nhà
Đeo khẩu trang em nhé"