Em giấu hạt cà chua
Ở trong lòng đất ẩm
Mẹ mang bình nếp cẩm
Ủ góc bếp kín bưng
Bà dẫu mỏi chiếc lưng
Vẫn cất chum nụ vối


Hạt cà trong đêm tối
Đã mạnh mẽ nảy mầm
Bình rượu được ủ ngâm
Đã âm thầm chuyển ngọt
Chén trà thơm được rót
Bà chẳng còn đau lưng


Biết mấy những vui mừng
Từ niềm tin cất giấu
Biết bao điều rực rỡ
Nảy mầm từ bóng đêm
Nhiều lắm những dịu êm
Từ phút giây lặng lẽ...
tớ viết thơ vào ảnh thế này để lưu cho dễ á ^^