...
Em có muốn mình cùng chung báo thức?
Mỗi bữa sáng mình ngồi lại cùng nhau 
Rồi chậm lại nghe tim mình thổn thức
Không chỉ mỗi hôm nay mà còn mãi về sau

Rồi những ngày anh tất bật hối hả
Đón em về những buổi chiều tan ca
Dù gió mưa hay nắng hè oi ả
Chỉ mong rằng mình đừng mãi rời xa
...
-Timo-