Cả năm trời luôn đặt ra những mục tiêu và đôi khi thấy mệt mỏi bạn hãy thử một lần sống không có mục tiêu (Tự do có khuôn khổ) bạn sẽ thấy cuộc sống này  thật đẹp.
Tin tôi đi khi nào bạn chán ngấy cái con đường đến cty bạn hãy thử đi một con đường khác đến chỗ làm và cảm nhận những cái mới bạn sẽ có một ngày thật thú vị.
Khi thích một ai đó đừng quá quan tâm người ta có thích bạn hay không mà hãy nghĩ mình làm nó mình có thích hay không nếu thích thì làm ngay đi vì thời gian không chờ bạn đâu.
Đôi khi sống không có mục tiêu không bao giờ bạn được dạy nhưng nó cũng đáng để học...Đơn giản đời là những trải nghiệm chứ không phải hoàn toàn là những mục tiêu thì nó mới thật thú vị...