Này mặt đất, cỏ cây, cho mình xin lỗi nhé
Giá dưới đôi chân là đôi cánh thiên thần
Mình sẽ chỉ nhẹ nhàng bay trên bạn làm thân
Chứ chẳng để bạn chịu nhiều đau đớn

Thi thoảng thôi, khi trong lòng chộn rộn
Đôi cánh kia sẽ chạm nhẹ, ân  cần
Lông vũ mượt mà chẳng khiến bạn nổi sân
Và mình sẽ bên nhau bao tình tứ

Xin lỗi nhé, vì chân trần hung dữ
Chẳng biết nhẹ nhàng, chẳng biết yêu thương
Nhiều lúc mải chơi, quên bạn dưới đường
Làm bạn đau mà chẳng hề biết lỗi

Mình xin hứa từ nay xin sửa đổi
Sẽ học yêu thương, bước chậm rãi từ từ
Đừng giận mình mà, mình sẽ bước thư thư
Sẽ ráng để bạn bớt phần chịu khổ

Này bạn hỡi, chúng mình làm bạn nhớ
Chỉ là bạn thôi, cho ngày tháng diệu kì
Sẽ chẳng buồn rầu, lo lắng điều chi
Và mình sẽ bình an mà chung sống.