Người điên trong trại thương điên
Nói là "Tôi không điên" thì chúng ta vẫn nghĩ họ điên vì hành vi của họ khác với sự "bình thường" cua chúng ta.

Vậy liệu, có khi nào, chúng ta "bình thường" trong khuôn khổ "bình thường" của chúng ta?
Có khi nào sự "bình thường" đó thực chất không bình thường?

Bởi khi chúng ta nghĩ kĩ.
Chúng ta muốn chống lại cái xấu
Chúng ta bắt kẻ xấu vào tù
Xong chúng ta lại thả chúng ra với hi vọng chúng sẽ tốt hơn.
Sử dụng hệ thống luật để quản lý mọi thứ
Nhưng rồi để nhiều lỗ hổng để có những kẻ xấu luồn lách.
Hi vọng vào những thứ xa vời mà không rõ ràng.
Liệu chúng ta có điên?