Thế là mai...
Sẽ không còn ai bên tôi nữa.
Như hôm qua nguyên vẹn đã mất rồi.

Tôi đã về chiều,
Nắng đổ liêu xiêu.
Tôi đứng yên giữa đất trời lộng gió...

Không còn ai,
Tôi hoá thành bụi nhỏ.
Tan rã... bay bay...

Không còn tôi,
Thôi mơ giữa ban ngày.

Đây là đất, là cây, là mây, là không gì cả...

Giữa muôn đường, muôn ngả
Chẳng khác biệt điều gì...

Rồi sẽ chẳng còn gì
Nên thôi cứ đi đi

Đi và đi và đi...
Đến hết.

Yo Le. 13.02.2021