Nếu mỗi ngày chỉ có 1 tin nhắn chúc ngủ ngon, cậu nghĩ tớ có cần không????
Đương nhiên t cần nhiều hơn thế. 
Lần tới, tớ sẽ kết thúc. 
Bao lâu nữa sẽ gặp. Cậu nên tiến hành sớm thôi.
Vì tớ sẽ đau lòng hơn cậu. Nên chúng ta sẽ không kéo dài như cậu nói đâu. Ok
Hôm nay tớ đã làm được . Không cần phải chủ động với cậu nữa. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi đến hồi kết.
Chờ xem nhé.....