Em thấy em di chuyển nhiều, đi qua đi lại quanh một khu vực hay chạy xe ngoài đường lâu thì em cảm thấy mình suy nghĩ được nhiều hơn chứ ngồi lâu một chỗ là đầu óc em nó cứ trì trệ sao sao ấy. Không biết có ai giống em không ạ :(