Đêm nay gió lộng, trời đầy sao
Rừng hiu chẳng lấy một bóng hình
Thả chân suối vàng chảy róc rách
Ngắm sao trời tận lúc bình minh
* tháng 5/15/2022