Đầu tư cho bản thân là cách mình dùng tiền có kế hoạch, mỗi khoản tiền mình bỏ ra đều hướng đến một mục tiêu chung, là tạo ra điều kiện hoặc cơ hội để mình phát triển một kỹ năng hoặc mở rộng kiến thức ở một lĩnh vực nào đó, và sau này có thể mang vào phục vụ cuộc sống. Mình chia sẻ nhiều hơn tron video dưới đây.