Đừng biết cuộc đời mình thành sự lưa chọn của ai đó để họ thích thì đến, không thích thì đi. Đừng chủ động quá nhiều trong mối quan hệ để người khác nghĩ rằng mình cần họ. Đừng cho phép bất kì ai có quyền làm tổn thương mình. Bởi có những người rất ngộ, bạn quan tâm họ một chút, bạn cố gắng một chút họ lại không trân trọng một chút.
Vậy tại sao mình phải u sầu vì họ kia chứ.
" Cười lên và thế giới sẽ cười với bạn.
Còn nếu khóc thì bạn sẽ phải khóc một mình "