Chắc hẳn nhiều người đã mắc sai lầm và muốn có một cỗ máy thời gian để sửa chữa.Vậy liệu du hành thời gian là có thể hay ko
Và nếu là có thể thì liệu chúng ta có thể thay đổi quá khứ hay ko
Và rất tiếc câu trả lời là ko,du hành thơi gian là có thể nhưng chúng ta lại ko thể thay đổi quá khứ được
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến những nghịch lý nhưng lý do chỉ đơn giản là câu hỏi:Liệu có tồn tại thứ gọi là thời gian
Theo thuyết tương đối của anh-xtanh thì thời gian ko tồn tại một cách độc lập mà tồn tại dựa trên vật chất
Vậy nên khi bạn du hành thời gian có thể nơi bạn đến là một vũ trụ thời gian trôi chậm hơn nơi bạn ở.Nhưng có thể tôi sai và thực sự có dòng thơi gian nhưng nếu du hành thì cũng chẳng thể thay đổi dòng thời gian bởi vì khi bạn thay đổi dòng thời gian thì nó sẽ rẽ nhánh thành nơi bạn sống và dòng thời gian mới vậy nên nơi bạn trở về sẽ là nơi mà bạn đã thất bại trong việc thay đổi quá khứ Vậy nên du hành thời gian có thể xảy ra nhưng ko thể thay đổi
CÓ gì sai sót mong mọi người góp ý thêm