Dân Nam Kỳ thì cho rằng sầu riêng rất là ngon
Dân Bắc Kỳ thì cho rằng sầu riêng rất là ghê
Thực sự thì sao? Sầu Riêng vốn nó có vị ngon hay vị dỡ chăng??
Quả sầu riêng chín thì vốn nó cũng chỉ có vị ngọt và vị béo khi đưa lên lưỡi nếm, cái thức của lưỡi nó cũng nhận ra vị ngọt và vị béo của sầu riêng mà thôi ..... còn vị NGON là do cái ngã, cái tưởng tạo ra chứ không có thật. Vậy thử hỏi những người thích sầu riêng, sau khi ăn sầu riêng no lên đến tận cổ thì vị NGON của sầu riêng có còn nữa hay không? lúc này người đó sẽ nói nó KHÔNG ngon nữa mà nói là sầu riêng có vị GHÊ, sầu riêng có vị ỚN. hoặc sẽ trả lời rằng khi no thì Sầu riêng không còn Vị NGON nữa ??? điều này cũng là cái tưởng cái NGÃ nó tạo ra? Cho dù người đó có ĐÓI hay NO gì đi chăng nữa thì Sầu Riêng cũng chỉ có vị ngọt và vị béo mà thôi nếu được nếm trên cái VỊ GIÁC. chứ Vốn bản thân của nó không có vị NGON hay vị DỠ hay vị GHÊ. Vậy có thể nói rằng vị NGọt và Béo của quả Sầu Riêng là THỰC, còn Vị ngon hoặc vị dỡ là ẢO, là do cái Tưởng tạo ra, cái Ngã ở mỗi con người phàm. cũng tương tự như vậy khi ta dùng MẮT để thấy múi sầu riêng chín, thì ta chỉ thấy nó có MÀU VÀNG và chính ta cũng chẳng KHỞI lên ý nghĩa múi sầu riêng này có vị ngọt hay vị béo (Chúng ta đã vượt qua khái niệm tâm lý học Phản Xạ Có Điều Kiện của Pavlov).
Tương tự như vậy, khi Nghe hoặc Thấy me chua, xoài ngọt, cốc chấm mắm đường .... khi ta nghe những điều như thế thì đó cũng chỉ là nghe, trong ta chẳng khởi lên vị giác chua ngọt gì cả; khi ta thấy những món đó thì cũng chỉ là thấy màu sắc hình dạng của me xoài cốc ổi chứ trong ta không hề khởi lên vị chua hay ngọt gì gì cả, Vì trong chính giây phút thực tại này cái lưỡi của tôi, vị giác của tôi nó đang ở trong miệng tôi, một môi trường trung tính. Và tôi cảm nhận rất rõ rằng CHẲNG HỀ tồn tại vị chua hay ngọt nào trong lưỡi của tôi ngay lúc này ..... do đó tôi chẳng bao giờ tiết nước bọt hay thèm chảy nước miếng như cái gọi là phản xạ có điều kiện ở những kẻ tầm thường khác. Vì tôi là một người có Chánh Niệm, vì tôi là một người Tỉnh Giác.
SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ---  thì ngay trong cái cảm THỌ của 6 căn thức nếu chúng ta tuệ tri hoặc như lý tác ý hoặc có chánh niệm trên từng căn thức, thì cái Tưởng nó bị đoạn diệt, Tưởng đoạn diệt thì ko dẫn đến Hành, ko dẫn đến Thức (Tử Tâm dẫn đi luân hồi) ngược lại nếu không đạt được Chánh Niệm ở các lục căn (6 loại giác quan) cũng vậy nó cũng sẽ tạo ra cái tưởng và hình thành nên cái Ngã ở mỗi con người Phàm và dẫn chúng ta đến bản ngã, bản ngã dẫn đến tham lam, si mê chỉ vì :
-  Yêu thích - ghét giận hờn
- Đẹp --- xấu
-  Ngon --- dỡ
- Dễ chịu - khó chịu ......