Mượn thơ nói lòng
thivien.vn
thivien.vn
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
__________________________________________________________________
Dịch nghĩa

Thơ đề ở ấp phía nam đô thành

Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.
- Thôi Hộ -