Happy New Year!
Thay vì viết một bài tổng kết như nhiều người thì mình sẽ nằm nghe bản epic này và ngẫm lại những gì đã làm được trong năm vừa rồi.....
Music make your braver!!!!!!!!