Học Viện Công Dân  (HVCD) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, 501 (c) (3), được  thành lập vào tháng 10, 2005, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas,  USA.
Chương trình của HVCD bao gồm các khóa về  Công Dân Học, Quản trị và Lãnh đạo Doanh nghiệp. Các khóa học này được  tổ chức theo cả hai hình thức hàm thụ, hoặc tại chỗ cho các đối tượng và  doanh nghiệp tại Việt Nam và tại hải ngoại.


Thông báo các khoá học 2018

Các khoá học 2018 - Học Viện Công Dân
Thông báo các khoá học 2018   Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2018. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên. Ghi danh tại đây.   CÔNG DÂN HỌC 1. Khóa Công Dân Học CDH430-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018. Thời hạn ghi danh: 22/01 – 20/02/18. Học trình là 12 tuần, từ 21/02 – 09/05/18. 2. Khóa Công Dân Học CDH4301-218 sẽ được khai giảng ngày 18 tháng 7, 2018. Thời hạn ghi danh: 10/6 – 08/7/18. Học trình là 12 tuần, từ 18/07 – 03/10/18.   DOANH NGHIỆP CĂN BẢN 1. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018. Thời hạn ghi danh: 22/01–20/2/18. Học trình là 6 tuần, từ 21/2 – 28/03/18. 2. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-218 sẽ được khai giảng ngày 25 tháng 4, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/04 –22/04/18. Học trình là 6 tuần, từ 25/04 – 30/05/18. 3. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-318 sẽ được khai giảng ngày 27 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/06 – 25/06/18. Học trình là 6 tuần, từ 27/06 – 1/08/18. 4. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-418 sẽ được khai giảng ngày 29 tháng 08, 2018. Thời hạn ghi danh: 06/08 – 26/08/18. Học trình là 6 tuần, từ 29/08 – 03/10/18.   LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 1. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-118 sẽ được khai giảng ngày 02/04/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/03 – 30/03/2018. Học trình là 7 tuần, từ 02/04 – 14/05/2018. Vì giảng viên bận đi công tác nước ngoài, Khoá GRACE-118 sẽ được khai giảng vào ngày 16 tháng Năm 2018. Xin thành thật cáo lỗi cùng các bạn học viên. Thời hạn ghi danh từ nay cho đến ngày khai giảng. 2. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-218 sẽ được khai giảng ngày 03/09/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/08 – 29/08/2018. Học trình là 7 tuần, từ 03/09 – 15/10/2018.   TƯ DUY PHÊ PHÁN 1. Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-118 sẽ được khai giảng ngày 06 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 09/05 – 31/05/18. Học trình là 9 tuần, từ 06/06 – 01/08/2018. 2. Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-218 sẽ được khai giảng ngày 01 tháng 10, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/09 – 29/09/18. Học trình là 9 tuần, từ 01/10 – 26/11/2018.icevn.org


Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2018. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên. 
 
1. Khóa Công Dân Học CDH430-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018. Thời hạn ghi danh: 22/01 – 20/02/18. Học trình là 12 tuần, từ 21/02 – 09/05/18.
2. Khóa Công Dân Học CDH4301-218 sẽ được khai giảng ngày 18 tháng 7, 2018. Thời hạn ghi danh: 10/6 – 08/7/18. Học trình là 12 tuần, từ 18/07 – 03/10/18.
 
1. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018. Thời hạn ghi danh: 22/01–20/2/18. Học trình là 6 tuần, từ 21/2 – 28/03/18.
2. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-218 sẽ được khai giảng ngày 25 tháng 4, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/04 –22/04/18. Học trình là 6 tuần, từ 25/04 – 30/05/18.
3. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-318 sẽ được khai giảng ngày 27 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/06 – 25/06/18. Học trình là 6 tuần, từ 27/06 – 1/08/18.
4. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-418 sẽ được khai giảng ngày 29 tháng 08, 2018. Thời hạn ghi danh: 06/08 – 26/08/18. Học trình là 6 tuần, từ 29/08 – 03/10/18.
 
LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
1. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-118 sẽ được khai giảng ngày 02/04/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/03 – 30/03/2018. Học trình là 7 tuần, từ 02/04 – 14/05/2018.
Vì giảng viên bận đi công tác nước ngoài, Khoá GRACE-118 sẽ được khai giảng vào ngày 16 tháng Năm 2018. Xin thành thật cáo lỗi cùng các bạn học viên. Thời hạn ghi danh từ nay cho đến ngày khai giảng.
2. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-218 sẽ được khai giảng ngày 03/09/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/08 – 29/08/2018. Học trình là 7 tuần, từ 03/09 – 15/10/2018.
 
TƯ DUY PHÊ PHÁN
1. Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-118 sẽ được khai giảng ngày 06 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 09/05 – 31/05/18. Học trình là 9 tuần, từ 06/06 – 01/08/2018.
2. Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-218 sẽ được khai giảng ngày 01 tháng 10, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/09 – 29/09/18. Học trình là 9 tuần, từ 01/10 – 26/11/2018.

Tài liệu 

Những thắc mắc khác - FAQ - Học Viện Công Dân
1. Làm sao để tôi có thể ghi danh học các lớp học trực tuyến? Khi đến ngày ghi danh, bạn chỉ cần vào phần tiếng Việt của ICEVN website và bấm vào link Ghi danh tại đây, rồi trả lời các câu hỏi có dấu hoa thị màu đỏ. 2. Sau khi đã ghi danh trên mạng, làm sao tôi biết được là HVCD đã nhận được đơn ghi danh của tôi? Sau khi hoàn tất ghi danh, HVCD sẽ gửi cho bạn một email và mật khẩu tạm trong vòng 2 phút. Sau đó, Ban Sinh viên Vụ sẽ gửi cho bạn một email thông báo tư cách học viên để tham dự khóa hàm thụ. Chỉ sau khi nhận được thông báo chấp thuận bạn mới có thể log on, dùng mật khẩu tạm, để đổi lại mật khẩu theo ý bạn cho dễ nhớ. Xin nhắc là bạn cần cung cấp một địa chỉ email đúng, nếu không, bạn sẽ không nhận được email thông báo mật khẩu tạm. Nếu bạn không nhận được email thông báo mật khẩu tạm, xin vui lòng log-on trở lại và điều chỉnh lại email nếu bạn ghi sai. 3. Sau khi nhận được hồi báo từ HVCD về việc ghi danh, khi nào thì tôi có thể bắt đầu tham gia khóa học? Kể từ ngày khai giảng bạn có thể truy cập các bài vở liên quan đến khóa học. Trước ngày khai giảng 1 tuần, HVCD sẽ liên lạc với bạn và thông báo các việc cần làm trước khi khóa học bắt đầu, như thực hiện bản thăm dò khả năng, và hướng dẫn khi học trực tuyến. 4. Thế nào là khóa học trực tuyến? Sẽ có giảng viên đứng lớp trực tuyến hay là dùng thể thức khác trong khi học? Hình thức hàm thụ trực tuyến dùng phương tiện Internet, học viên sẽ nhận được bài vở tài liệu đã được đăng tải trên website của HVCD. Trong hiện tại khóa học hàm thụ của HVCD chưa sử dụng phương tiện thính-thị (Video-Audio) và có giảng viên đứng lớp trực tuyến. 5. Xin cho biết trình tự các bước trong việc tham gia khóa học trực tuyến thế nào để có thể hoàn tất khóa học như mong muốn? Sau khi trở thành học viên chính thức, bạn sẽ vào mục Các Khóa học Trực tuyến Giáo dục Công dân hoặc BUS, và hạ tải hoặc đọc trực tiếp bài giảng trên mạng. Bạn chỉ cần đăng nhập mỗi tuần một lần để lấy bài mới và gửi câu trả lời của bạn cho câu hỏi thảo luận qua Diễn Đàn (Forum) trên mạng của HVCD, hoặc gửi bài tập về cho giảng viên theo email riêng. 6. Tôi có phải làm bài kiểm sau mỗi bài học hay không? Nếu có thì bao lâu sẽ có một bài kiểm? Tùy theo từng lớp, thông thường là sau mỗi tuần. Tuy nhiên, mỗi tuần đều có câu hỏi thảo luận và học viên phải tham gia vào phần Thảo Luận qua Diễn Đàn (Forum) để …icevn.org