Tôi nói chuyện lại với người tôi đã crush từ những năm tôi còn học lớp 7.
Cậu ấy, thực sự đã rất khác..
Nếu như trước đây, cậu ấy là một người luôn tràn đầy sự tự tin và có phần hiếu thắng, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách , trở ngại hay bất cứ thứ gì đập vào người cậu ấy, thì bây giờ, trải qua bao nhiêu năm rồi, cậu ấy thậm chí không còn niềm tin vào bản thân nữa.
Cậu ấy của tôi đâu rồi ?