Hình ảnh có liên quan
ảnh minh họa: avogado6
Mẹ muốn con học giỏi,
Nhưng mẹ lại không biết con thích gì
Mẹ muốn con thành công,
Nhưng mẹ lại không biết đam mê con,
Mẹ muốn con công việc ổn định,
Nhưng liệu đấy có phải cuộc đời con? 
con biết mẹ thương con, Nhưng thế nào là đủ...
Mẹ từng là con nít nhưng con chưa từng là mẹ,
Thế sao mẹ lại không chịu hiểu lòng con?
Lúc bâng quơ Ngài ấy đến bầu bạn,
Giúp lòng con nay dần hóa nhẹ tênh
Liệu theo Ngài, mẹ có hạnh phúc ?
Nhưng với con vậy là quá đủ rồi...
John D. tran