Bao lâu rồi 

Chưa lật lại cuốn sách
Cô bé cổ tích ơi!
Cô có đang mỉm cười?
Đã nhiêu ngày xanh tươi
Qua bao hôm đẹp giời
Trải mấy mùa xuân mới
Nếu cô có rảnh rỗi
Làm ơn kể tôi với?
...
Liệu đã lớn hơn xưa
Hay mãi mãi đôi mươi
Hay vẫn đắm trong mộng
Có còn như tôi không?
(14.01.2021)
Dar.White.Kiss